KHÔNG GIAN LẦU 9

* VIP 96: Bàn dài 8-10 Khách - Có wc trong phòng - View Hướng Đồng Khởi, Sông Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 2, Landmark 81.
* VIP 97: Bàn dài 8-10 Khách - Có wc trong phòng - View Hướng Đồng Khởi, Landmark 81, Cầu Thủ Thiêm 2, Sông Sài Gòn.
* VIP 98 : Bàn dài 8-12 Khách - Có wc trong phòng - Có View Hướng Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Cầu Thủ Thiêm 2, Sông Sài Gòn, Landmark 81.
* VIP 99: Bàn dài 8-10 Khách - Có wc trong phòng - Có View Hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Bitexco, Sông Sài Gòn - Có Âm thanh.