KHÔNG GIAN LẦU 9

* V96: Bàn dài 8-12 Khách – Diện tích 22m- Có wc trong phòng - View Đồng Khởi.
* V97: Bàn dài 8-12 Khách – Diện tích 22m- Có wc trong phòng - View Đồng Khởi, Landmark.
* V98: Bàn dài 8-12 Khách – Diện tích 30m- Có wc trong phòng - View Đồng Khởi, Ngô Đức Kế.
* V99: Bàn dài 8-12 Khách – Diện tích 25m- Có wc trong phòng - View phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức tiệc).