KHÔNG GIAN LẦU 5

* V♥♦♣♠: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 14m2.
* V2345: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 14m2.
* V5678: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 14m- Âm thanh ánh sáng - View Ngô Đức Kế.
* V4567: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 14m2- View Ngô Đức Kế, Đồng Khởi.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng và đối tác).