KHÔNG GIAN LẦU 5

* VIP ♥♦♣♠: Bàn tròn 6-8 Khách – View Hướng Đồng khởi 
* VIP 2345: Bàn tròn 6-8 Khách – không có View 
* VIP 3456 : Bàn tròn 6-8 Khách - có View Ngô Đức kế.
* VIP 4567: Bàn tròn 6-8 Khách - View Ngô Đức Kế, Đồng Khởi.
* VIP 5678: Bàn Tròn 6-8 khách - View Hướng Ngô Đức kế