KHÔNG GIAN LẦU 10

* V6789: Bàn dài 8-15 Khách – Diện tích 23m- Có wc trong phòng - View sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế, Đồng Khởi.
* V6868: Bàn dài 8-14 Khách – Diện tích 20m- View Đồng Khởi.
* V7979: Bàn dài 8-15 Khách – Diện tích 24m- View Đồng Khởi, Landmark, sông Sài Gòn, Hầm Thủ Thiêm 2.
* V8989: Bàn dài 8-15 Khách – Diện tích 22m- View phố đi bộ Nguyễn Huệ, sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức tiệc).