KHÔNG GIAN LẦU 10

* VIP 6789: Bàn dài 8-12 khách - Có wc trong phòng - Có View Hướng sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế, Đồng Khởi, Cầu Thủ Thiêm 2, Landmark 81. 
* VIP 6868: Bàn dài 8-10 Khách  - Có View Hướng Đồng Khởi, Sông Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 2, Landmark 81.
* VIP 7979 : Bàn dài 8-12 Khách - Có View Hướng Đồng Khởi, Landmark 81, sông Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 2.
* VIP 8989: Bàn dài 8-10 Khách - Có View Hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ, sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế, Bitexco.