KHÔNG GIAN LẦU 8

* V86: Bàn tròn 6-10 Khách – Diện tích 20m- View Đồng Khởi, Hầm Thủ Thiêm 2.
* V87: Bàn tròn 6-10 Khách – Diện tích 16m2View Landmark, Hầm Thủ Thiêm 2.
* V88: Bàn tròn 6-12 Khách – Diện tích 16m2- View Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Landmark.
* V89: Bàn dài 12-20 Khách – Diện tích 48m2 - Có wc trong phòng - View phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Landmark, Đồng Khởi.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức tiệc).