KHÔNG GIAN LẦU 8

* VIP 86: Bàn tròn 6-8 Khách - Có View Hướng Đồng Khởi, Landmark, Sông Sài Gòn,Cầu Thủ Thiêm 2.
* VIP 87: Bàn tròn 6-8 Khách - Có View Landmark 81, Đồng Khởi, Sông Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 2.
* VIP 88 : Bàn tròn 6-8 Khách - Có View Hướng Đồng Khởi, Landmark 81, Cầu Thủ Thiêm 2, Sông Sài Gòn.
* VIP 89: Bàn dài 16- 20 Khách - Có Âm Thanh ánh sáng- Có wc trong phòng - Có View Hướng phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Landmark 81, Đồng Khởi, Sông Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 2, Bitexco.