KHÔNG GIAN LẦU 7

* Bàn dài 25-60 Khách - Sân khấu - Âm thanh ánh sáng - có wc - Có View Hướng Landmark 81, Cầu Thủ Thiêm 2, Đồng Khởi, Ngô Đức Kế, Phố đi bộ Nguyễn Huệ.