KHÔNG GIAN LẦU 6

* Vip LOUIS: Bàn dài 20-30 Khách – Bàn tròn 6-10 Khách - Diện tích 60m-  Sân khấu - Âm thanh ánh sáng - View Đồng Khởi, Landmark, sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế.
* Vip PRINCEBàn tròn 6-10 Khách – Diện tích 16m- View Đồng Khởi.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức tiệc).