KHÔNG GIAN LẦU 6

* Vip LOUIS: Bàn dài 25-30 Khách – Bàn tròn 6-10 Khách -  Có Sân khấu - Âm thanh ánh sáng - View Hướng Đồng Khởi, Landmark 81, Cầu Thủ Thiêm 2, sông Sài Gòn, Ngô Đức Kế.
* VIP PRINCE: Bàn tròn 6-10 Khách - Có Âm Thanh - View Hướng Đồng Khởi.