KHÔNG GIAN LẦU 4

* V2222: Bàn dài 10-12 Khách – Diện tích 21m- View Đồng Khởi.
* V3333: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 16m2.
* V5555: Bàn dài 12-18 Khách – Diện tích 32m2.
* V6666: Bàn dài 10-15 Khách – Diện tích 28m- View Ngô Đức Kế.
(thích hợp cho buổi tiếp khách hàng, đối tác và tổ chức tiệc).