KHÔNG GIAN LẦU 2

* V8888: Bàn tròn 6-8 Khách – Diện tích 16m2 (thích hợp cho buổi tiếp khách hàng và đối tác).
* V9999: Bàn tròn 6-8 Khách– Diện tích 18m2 (thích hợp cho buổi tiếp khách hàng và đối tác).
* VIP ROYAL: Bàn dài 15-25 Khách – Diện tích 37m- Âm thanh ánh sáng - Có wc trong phòng - View Ngô Đức Kế (thích hợp tổ chức tiệc).