KHÔNG GIAN LẦU 2

* VIP ROYAL: Bàn dài 16- 20 Khách - Âm thanh ánh sáng - Có wc trong phòng - có View Hướng Ngô Đức Kế