Hotline
096.881.77.88 
02838.222.972

Quý khách vui lòng liên hệ đặt bàn trước để chúng tôi được phục vụ Quý Khách một cách tốt nhất.

1. Điều khoản tiệc
- HÀNG DƯƠNG QUÁN SẼ NHẬN CỌC TỪ 10-30% GIÁ TRỊ BILL TẠM TÍNH. 
- SỐ TIỀN NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ HOẶC TRỪ VÀO BILL KHI TIỆC HOÀN THÀNH.
2. Hình thức hoàn trả cọc
- Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
1. Điều khoản tiệc
- HÀNG DƯƠNG QUÁN SẼ NHẬN CỌC TỪ 10-30% GIÁ TRỊ BILL TẠM TÍNH. 
- SỐ TIỀN NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ HOẶC TRỪ VÀO BILL KHI TIỆC HOÀN THÀNH.
2. Hình thức hoàn trả cọc
- Chuyển khoản hoặc tiền mặt.