Cua dừa gồm 52 con kéo đến xin thức ăn


cua dừa gồm 52 con kéo đến xin thức ăn

Một gia đình tại Úc đang tổ chức cắm trại và tiệc BBQ ngoài trời thì bị một đàn cua dừa gồm 52 con kéo đến xin thức ăn thừa.
Cua dừa (Birgus latro) là động vật chân đốt sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới. Hiện loài này chủ yếu ăn trái cây, các loại hạt...
Nguồn: Bí Ẩn Nhân Loại