KHÔNG GIAN LẦU 2

* VIP 9999 : Bàn tròn 6-8 Khách ( không có view)
* VIP ROYAL: Bàn dài 16- 20 Khách - Âm thanh ánh sáng - Có wc trong phòng - có View Hướng Ngô Đức Kế