Menu

Tin tức


Sầu Riêng chín tự nhiên Ri6

Sầu Riêng chín tự nhiên Ri6

Sầu riêng Ri6 vườn nhà chín cây huyện Đạ Huoai, nơi được mệnh danh là thủ phủ của sầu riêng. Sầu riêng Ri6 chín tự nhiên không nhúng chất kích thích trái chín được chúng tôi cam kết 100%.