page contents

BALLANTINE'S

Ballantine's là nhãn hiệu rượu Whisky pha trộn của đất nước Scotland ( Blend Scotch Whisky ). Là kết quả của sự lựa chọn và pha trộn một cách tỷ mỷ các loại rượu Whisky Lúa mạch ( Grain Whisky ) và Whisky Mạch nha ( Malt Whisky ) khác nhau được chưng cất từ nhiều vùng khắp đất nước Scotland.