page contents

CIGAR COHIBA

Vào năm 1492, trong chuyến đi đầu tiên khám phá "thế giới mới", Columbus đã đến đảo Cuba. Những người thủy thủ của ông đã được thổ dân ở đảo này giới thiệu về "Cohiba", là một bó lá khô được hút bằng một cái ống được gọi là "thuốc lá". Vào năm 1982, có 3 loại xì gà Cohiba của Cuba đã được giới thiệu, đó là Lanceros, Coronas Especiales và Panetelas. Vào năm 1989, thêm 3 loại nữa đã được thêm vào thương hiệu này, đó là Espléndidos, Robustos và Exquisitos, tạo thành 1 bộ hoàn chỉnh gọi là “dòng cổ điển”. Vào năm 1992, có thêm 5 loại nữa được bổ sung vào tạo thành "dòng 1492": Siglo I, II, III, IV và V. Cohiba hiện nay vẫn là "Vua cigar của người Cuba". Chỉ có những lá cây thuốc lá tốt nhất mới được sử dụng để tạo nên các loại xì gà Cohiba. Cohiba có một hương vị đậu đặc biệt không lẫn vào đâu được, mặc dù các loại xì gà khác cũng có hương vị đậu đặc trưng riêng của nó.